Om mig

Hej, jeg hedder Niels Peter! Hvis du allerede har været lidt omkring på siden, ved du, at min altdominerende interesse her i livet er katte.
Det er en miljøskade opstået allerede i min barndom; vores nabo var en ældre dame, som var den lokale "kattemor". Hos hende lå, stod og sad der tykt med katte alle vegne. Da hun samtidig var en elskelig og børneglad dame, blev fred, ro og hjemlig hygge på den ene side og katte på den anden kædet sammen for mig for altid.
Min første kat som voksen blev huskatten Kasper. Kasper fik jeg hos Inges Kattehjem, og han bekræftede teorien om, at det er katten, der vælger mennesket og ikke omvendt.
Min daværende samlever Anny og jeg blev præsenteret for et væld af katte (der bliver aldrig mangel på katte, der savner et godt hjem), og jeg husker svagt, at Anny forsøgte at henlede min opmærksomhed på mange små charmetrolde.

Alt var forgæves, for en stor, "smokingfarvet" hankastrat cirklede omkring mig og strakte sig til sidst op ad mig og forlangte at blive taget op.
Dette
viste sig at være en sensation, for aldrig siden kunne Kasper forlige sig med at være i favn.
Det første, der skete, da vi kom hjem, var, at Kasper tog fast ophold under sofaen. Han kom kun frem, når der var mad, og det var også kun i "spisesituationen", at man fik lov at kæle med ham. Sådan blev et helt livs vægtproblemer grundlagt ...
Ganske langsomt genvandt Kasper sin tillid til mennesker eller i hvert fald til os. Helt tryg ved mennesker i almindelighed blev han aldrig.
Siden flyttede Kasper og jeg for os selv, og en dag gik det op for mig, at han vist ikke havde det helt godt med at være alene hjemme.
Sådan gik det til, at huskatten Jesper (resultat af en "snigparring" hos en af mine venner) rykkede ind.
Nu viste det sig, at Kasper, hvor usocial han end kunne være over for mennesker, var utroligt glad for andre katte, og han var i mange år en glimrende "ankermand" i den stadigt voksende flok, til han en dag måtte aflives som tiårig, fordi han fik tydelige symptomer på senilitet. Det er ikke et problem, vi mennesker har monopol på ...
Min første racekat var russerhannen Jonatan (sådan måtte han jo hedde, når jeg nu havde en Kasper og en Jesper). Han døde desværre, da han var tre år, af et usædvanligt kompliceret tilfælde af F.U.S. (blæresten). Det var et stort tab, for mage til dejlig kat har aldrig eksisteret. Få uger efter havde man i russerklubben fundet ud af, at det vist var på tide at få mig i gang med opdræt, og jeg blev ringet op af den daværende formand, som gjorde mig opmærksom på, at en lille dame ventede på mig et sted på Midtsjælland.
Den lille dame hed Emma. Hun blev og er stadig "mit livs direktør". Der har været mange andre katte i mit liv, en del
af dem kan du se under "Mine katte", men Emma er "the Queen".
Mit opdrætterstamnavn Blue & White var min første prioritering som gik igennem (man skal stille med mindst fem forslag for det tilfælde nogle af dem er optaget). Navnet hentyder til den særlige russerpels med den blå bund og det hvide sølvskær.
Nu om dage har jeg et lille katteri bestående af to Russian Blue hunkastrater, en russeravlshan samt en hunkilling, som skal være det "nye håb på spindesiden", og en hvid Brite (hunkastrat). Læs om dem under "Mine katte".

Emma

På det seneste er jeg i gang med en "fusion", idet jeg pinselørdag 2001 blev gift med Camilla Baird, som er opdrætter af den forholdsvis sjældne, men spændende og charmerende race Korat. Check hendes hjemmeside her.
Sammenføringen af de to meget forskellige flokke er gået glattere, end vi havde forventet, i betragtning af, hvor forskellige de to racer er af temperament.

Om denne side

Nærværende side har over en del år udviklet sig fra at være en lille opdrætterside med oplysninger om mine katte og de racer, de tilhørte, og til den nuværende side om katte i al almindelighed, deres adfærd og deres rette pasning.
Det, der for alvor satte skub i denne udvikling, var oprettelsen af Spørgekassen. Mange spørgsmål handlede jo om den samme emnekreds, som det så var naturligt at skrive en artikel om. På denne måde nåede siden sit nuværende omfang.
Niels Peter
Valid HTML 4.01! Valid CSS!